اشیاء پیشنهادی

منسوب به شاه عباس

پیراهن طلسمات

 • دوره تاریخی: زندیه
خوشنویسی- راهنمای آموزشی

آداب‌المشق (فارسی)

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
 • حسن (ثریا) حسینی
زبان عربی/ راهنمای آموزشی

مثلث زبان عربی به نظم فارسی،

 • دوره تاریخی: تعریف نشده
خوشنویسی/ راهنمای آموزشی

رساله در تعلیم خط یا اصول خطوط سته یا رساله خط

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • عبدالله بن محمود صیرفی تبریزی
زبان هندی/ راهنمای آموزشی

رساله در الفبای هندی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
راهنمای آموزشی نجوم اسلامی

کفایةالتعلیم فی علم‌التنجیم

 • دوره تاریخی: صفویه
 • محمدبن مسعود مسعودی غزنوی
نجوم اسلامی / راهنمای آموزشی

کفایةالتعلیم فی علم‌التنجیم

 • دوره تاریخی: نامعلوم
 • محمد بن مسعود مسعودی غزنوی
نجوم اسلامی / راهنمای آموزشی

کفایةالتعلیم فی علم‌التنجیم

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمد بن مسعود مسعودی غزنوی
نامه قاضی زاده رئیس مدرسه راهنمایی آریای تربت جام به حسین ملک

نامه اداری

 • دوره تاریخی: پهلوی

نظر شما: