کیخسرو

​در شاهنامه، فرزند سیاوش و فرنگیس، نوادۀ کیکاووس و افراسیاب و سوّمین پادشاه سلسلۀ کیانی است.کیخسرو در دیانت و شهامت، سرآمد شاهان کیانی است؛ از او به عنوان پادشاهی عادل و شجاع دارای فر و هنر یاد می‌شود که پس از سختی‌های فراوان، به ایران باز می گردد و پدر بزرگش کاووس، تاج شاهی را بر سر او می‌گذارد. در زمان پادشاهی کیخسرو جنگ‌های بزرگی میان ایران و توران رخ می‌دهد که در نهایت به پیروزی ایران می‌انجامد. کیخسرو درپیمودن این راه:

به هر جای ویرانی آباد کرد

دل غمگنان از غم آزاد کرد

چو جم و فریدون بیاراست گاه

ز داد و ز بخشش نیاسود شاه

به هر شهر بنشست و بنهاد تخت

چنانچون بود خسرو نیک بخت

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

نظر شما: