محمدشفیع هروی حسینی

​رجوع شود به ​شفی​عا

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

مرقعات
- خوشنویسی-- ایران
- شعر فارسی
- نثر فارسی

خط و نقاشی [مرقع]: چند سطر چلیپای شکسته نستعلیق

  • دوره تاریخی: تعریف نشده
  • محمدشفیع هروی حسینی

نظر شما: