شفیعا

محمدشفیع هروی حسینی

محمدشفیع هروی حسینی معروف به شفیعا از سادات حسینی هرات بوده و بنا به قول نامه دانشوران شاگرد مرتضی قلی خان و به عقیده بعضی شاگرد فصیحی شاعر بوده است. خط نستعلیق و تعلیق و شکسته را خوش می‌نوشته بطوریکه خط شکسته را گاهی خط شفیعایی نیز می‌گویند. در بسیاری از تذکره‌ها از وی یاد شده از جمله نصرآبادی، واله داغستانی، فکری سلجوقی، عبدالصمدخان ایرانی، نصرآبادی وی را از ولایات خراسان می‌داند و بیان می‌کند که طبعش خالی از لطف نبوده و خط شکسته اش بازار خط خوبان را شکستــــه و تاریخ فوتش را 1081ق  ذکر می‌کند. زنده یاد دکتر بیانی گوید: به زعم من دو محمدشفیع در یک عصــــــــــــــــــر می‌زیسته اند که یکی متأخر از دیگری بوده است من قطعات متعددی با رقم (محمدشفیع الحسینی ) دیده ام کــــــه در شیوه و قدرت همانند هم و تاریخ‌های (1092، 1116، 1124، 1128) را دارد بنا بر آنچه گذشت واله و نصرآبادی تاریخ فوت شفیعا را 1081 ق ذکر کرده اند. پس باید محمدشفیع دیگری نیز باشد که همسنــــــــــــــــگ و همطراز شفیعا بوده است، قطعه پیش رو که تاریخ 1089 ق را دارد متعلق به همین محمدشفیع هروی حسینی متأخر است که بعد از شفیعا نیز در قید حیات بوده است. (احوال و آثار خوشنویسان / اطلس خط)

نظر شما: