سکه نقره لیزیماخوس سلوکی سلوکیان ۳۱۲ قبل از میلاد (قرن ۴) - ۶۴ قبل از میلاد (قرن ۱)

نظر شما:

سکه نقره لیزیماخوس سلوکی ۲۸۱ - ۳۲۳ ق.م روی سکه: تصویر نیم رخ به ست راست لیزماک با سربند پشت سکه: نیم رخ به چپ آتنا در حالی که به نیزه و سپر تکیه داده و در کنارش الهه نیکه
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۱۶۶
موضوع اثر : سکه مقدونی
تاریخ خلق : از ۳۲۳ قبل از میلاد (قرن ۴) تا ۲۸۱ قبل از میلاد (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی سلوکیان روی بر خط زمان