سکه بیزانس

نظر شما:

روی سکه:تمام رخ فردی تا نیم تنه با هاله ای اطراف سر و یک کادر دایره اطراف کل تصویر پشت سکه:۴ ردیف نامشخص که احتملا خط لاتین است.
شماره اموال : ۱۰۰۰.۰۶.۰۰۱۷۲
رنگ : سبز قهوه ایی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :