نمایشگر فرهنگ و هنر ایران پهلوی

نظر شما:

پاکت مهر روز با مهر مخصوص تاریخدار پستی که به مناسبت نمایشگر فرهنگ و هنر ایران چاپ و منتشر و باطل شده است و ۶ تمبر یادگاری باطل شده به آن الصاق و در کاتالوگ ابراهیمی با شماره های ۱۵۰۱ - ۱۵۰۲ - ۱۵۰۳ - ۱۵۰۴ - ۱۵۰۵ - ۱۵۰۶ معرفی شده است.
شماره اموال : ۱۳۵۲.۲۲.۰۰۱۱۳
موضوع اثر : نمایشگر فرهنگ و هنر ایران
تاریخ خلق : ۲۵ بهمن ۱۳۵۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : آقای ابراهیمی
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان