نخستین موتور ملی ایران جمهوری اسلامی

نظر شما:

پاکت مهر روز با مهر مخصوص تاریخدار پستی که به مناسبت نخستین موتور ملی ایران چاپ و منتشر و باطل شده است و ۱ تمبر یادگاری باطل شده به آن الصاق و در کاتالوگ ابراهیمی با شماره ۲۷۰۵ معرفی شده است.
شماره اموال : ۱۳۸۵.۲۲.۰۰۸۴۲
موضوع اثر : نخستین موتور ملی ایران
تاریخ خلق : ۷ اسفند ۱۳۸۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
فروشنده : آقای ابراهیمی
برچسب‌ها : کاغذ