انرژی صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی

نظر شما:

پاکت مهر روز با مهر مخصوص تاریخدار پستی که به مناسبت انرژی صلح آمیز هسته ای چاپ و منتشر و باطل شده است و ۱ تمبر یادگاری باطل شده به آن الصاق و در کاتالوگ ابراهیمی با شماره ۲۷۰۴ معرفی شده است.
شماره اموال : ۱۳۸۵.۲۲.۰۰۸۴۱
موضوع اثر : انرژی صلح آمیز هسته ای
تاریخ خلق : ۲۶ بهمن ۱۳۸۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
فروشنده : آقای ابراهیمی
برچسب‌ها : کاغذ