پاکت مهر روزانقلاب اسلامی جمهوری اسلامی

نظر شما:

پاکت مهر روز که با مهر مخصوص تاریخدار پستی روز باطل شده است و۴ تمبر یادگاری باطل شده به آن الصاق می باشد. در کاتالوگ ابراهیمی با شماره ۱۶۹۱ الی ۹۴ معرفی شده است.
شماره اموال : ۱۳۵۸.۲۲.۰۰۲۱۵
موضوع اثر : پاکت مهر روزانقلاب اسلامی
تاریخ خلق : ۳۱ فروردین ۱۳۵۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سفید
ابعاد : طول (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
فروشنده : آقای ابراهیمی
برچسب‌ها : کاغذ