۳۰۰ ریالی سری پلها(۱) جمهوری اسلامی

نظر شما:

۳۰۰ ریالی سری پلها(۱) با تصویر پل دواب اراک
شماره اموال : ۱۳۹۰.۱۰.۰۰۵۱۶
موضوع اثر : پل دواب اراک
تاریخ خلق : ۱۳۹۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : ابی،سفید،زرد وسبز
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : چاپ , کاغذ