نامه محمدکاظم به حسین ملک در خصوص توقف نایب السلطنه در گل ختمی تا پایان ماه مهر به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار تبریزی به حسین ملک در خصوص توقف نایب السلطنه در گل ختمی تا پایان ماه مهر و هم چنین بیان نکاتی پیرامون فراخواندن شوکت الدوله از مشهد به تهران به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۵۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۳۰ صفر ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان