نامه سجادی به حسین ملک درمورد پرداخت مال الاجاره آب و زمین اراضی کارخانه قند چناران ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه سجادی رئیس کارخانه قند آبکوه به حسین ملک درمورد پرداخت مال الاجاره آب و زمین اراضی کارخانه قند چناران به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۷۶
پدید آورندگان : سجادی (نویسنده)
موضوع اثر : مال الاجاره کارخانه قند
تاریخ خلق : ۱۷ تیر ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان