اجاره نامه بین آستان قدس رضوی به وکالت جواد فروتن و ۶۴ نفر از زارعین روستای چناران در خصوص زمین های آنجا ۱۳۴۴ش پهلوی

نظر شما:

اجاره نامه بین آستان قدس رضوی به وکالت جواد فروتن و ۶۴ نفر از زارعین روستای چناران در خصوص زمین های آنجا به تاریخ ۱۳۴۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۰۸۱
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۲۷ آبان ۱۳۴۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آستان قدس رضوی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان