اجاره نامه کاروانسرای ملک میان حسین ملک و حسین خیامی ۱۳۲۰ش پهلوی

نظر شما:

اجاره نامه بین عیسی بهزادی به وکالت از حسین ملک و حسین خیامی پیرامون کاروانسرای ملک مشهد به تاریخ ۱۳۲۰ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۵۷
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۲۸ مهر ۱۳۲۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان