نامه پور رضا به حسین ملک در مشهد در مورد پرونده فرجامی حسین شهیدی ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه پور رضا وکیل دادگستری ازتهران به حسین ملک در مشهد در مورد پرونده فرجامی حسین شهیدی به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۸۱
پدید آورندگان : پور رضا (نویسنده)
موضوع اثر : پرونده فرجامی حسین شهیدی
تاریخ خلق : ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آستان قدس رضوی, تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان