نگاره ی ناصرالدین شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تصویر شاه با لباس رسمی و تاج و شمشیر در دست .تصویر با قلم پرداز و در گوشه بالا سمت راست نوشت: السلطان بن سلطان ناصرالدین شاه قاجار. رقم ابوالحسن نقاشباشی ۱۲۷۲.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۳۳
پدید آورندگان : ابوالحسن نقاش باشی (نقاش)
موضوع اثر : ناصرالدین شاه در جوانی
تاریخ خلق : ۱۲۷۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : -
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مقوا, نگارگری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان