شبیه میرزا اسمعیل نقاش

نظر شما:

فیگور سیاه قلم نشسته میرزا اسماعیل نقاش که کلاه مشکی بلندی بر سر دارد و عبایی بر دوش انداخته است . در بالا سمت چپ اثر نوشته (شبیه میرزا اسماعیل نقاش اوستاد میرزا لطفعلی واین شبیه را بنده که میرزا لطفعلی باشم خودم کشیدم معاینه خود میرزا اسماعیل شد) دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۳۵
پدید آورندگان : میرزا لطفعلی (نقاش)
موضوع اثر : فیگور نشسته میرزا اسمعیل بقایی
رنگ : سیاه
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ, نگارگری