شبیه آقا محمد باقر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فیگور نشسته آقا محمد باقر که دست چپ را به زیر سر حایل نموده و در خواب میباشد .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۳۶
پدید آورندگان : میرزا لطفعلی (نقاش)
موضوع اثر : فیگور نشسته آقا محمد باقر
رنگ : -
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, کاغذ, نگارگری
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان