قطعه قرآن بایسنغری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

دو سطرازقرآن بایسنغری بخط محقق ممتاز.یک رو(دوپوسته شده) .قلم جلی .صفحه پردازی :دفتری .کاغذ :خانبالغ نخودی.مرکب :مشکی .دوره تیموری .بین آیات گوی زرین محرر به مشکی ولاجورد.علائم تجویدی به شنگرف
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۲
موضوع اثر : قرآن کریم(آیه72سوره الرحمن)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ خانبالغ ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی ، آهارمهره،
ابعاد : طول (۱ متر) عرض (۴۵ سانتیمتر)
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان