قطعه قرآن بایسنغری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

دوسطرقرآن بایسنغری به خط محقق ممتاز. یک رو (دوپوسته شده) باقلم جلی. صفحه پردازی: دفتری. کاغذ: خانبالغ نخودی. مرکب: مشکی. دوره تیموری. بین آیات گوی زرین محرر به مشکی و لاجورد. علائم تجویدی به شنگرف.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۱
موضوع اثر : قرآن کریم (آیه 26سوره الاسرا)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ خانبالغ ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی ، آهارمهره،
ابعاد : طول (۹۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۴۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
نمایشگاه‌ها :
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان