قطعه چلیپای نستعلیق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قطعه خوشنویسی بخط نستعلیق عالی باقلم مشقی .صفحه پردازی :چلیپایی.کاغذ:فرنگی آهار مهره حنایی.مرکب مشکی .دور خطوط تحریر به اکلیل طلایی.حاشیه :دارای تسمه اندازی به گل بهی تیره وحنایی .جدول کشی به اکلیل طلایی باتحریر مزدوج مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۸۵
موضوع اثر : قطعه منظوم عربی درمدح حضرت علی علیه السلام
رنگ : حنایی
جنس : کاغذ فرنگی ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی ، تسمه اندازی، جدول کشی، آهار مهره،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
اهداکننده : دکتر علی حجت زاد
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان