قطعه قرآن بایسنغری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

دو سطرازقرآن بایسنغری بخط محقق ممتاز. یک رو (دوپوسته شده). قلم جلی. صفحه پردازی: دفتری. کاغذ: خانبالغ نخودی. مرکب: مشکی. دوره تیموری. بین آیات گوی زرین محرر به مشکی و لاجورد. علائم تجویدی به شنگرف.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۲
موضوع اثر : قرآن کریم (آیه72سوره الرحمن)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ خانبالغ ، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی ، آهارمهره،
ابعاد : طول (۱ متر) عرض (۴۵ سانتیمتر)
نمایشگاه‌ها :
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان