رقعه خوشنویسی .انواع خطوط اسلامی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک رقعه خوشنویسی شامل ۲۷قطعه ازانواع خطوط اسلامی (نسخ.ثلث.رقاع.انواع کوفی .تعلیق .شکسته .نستعلیق .سیاق وخطوط تفننی شامل خط مسلسل .خط طغری)دراقلام خفی تامشقی بصورت کلاژ.صفحه پردازی:دفتری.مورب وترکیبی .کاغذ :فرنگی آهارمهره نخودی وفستقی زرافشان.مرکب :مشکی .تاریخ :تاریخ :فی شهر محرم الحرام سنه من ثمان وسبعین وماتین بعد الالف من الهجره النبویه المصطفویه (۱۲۷۸).رقم:محمدحسین شیرازی .جدول کشی بین قطعات به طلایی بر زمینه لاجورد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۰۵
پدید آورندگان : محمد حسین شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : آیات وروایات ومطالب متفرقه
تاریخ خلق : محرم ۱۲۷۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی وفستقی
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی وفستقی، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی وفستقی، کلاژ، زرافشان، جدول کشی،
ابعاد : طول (۵۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قطاعی, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان