قطعه نسخ عالی .قلم کتابت قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه نسخ عالی .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ومورب .کاغذ :فرنگی آهارمهره نخودی تیره .مرکب :مشکی .تاریخ:۱۲۹۹ق.رقم:محمد رضا.حاشیه :دارای جدول کشی به قهوه ای وپاسپارتو به نخودی است .
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۳.۰۰۰۴۲
پدید آورندگان : محمدرضا (خوشنویس)
موضوع اثر : سوره های قدر وضحی
تاریخ خلق : ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : زمینه: نخودی تیره
جنس : کاغذ فرنگی آهار مهره نخودی تیره، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم نی روی کاغذ فرنگی آهارمهره نخودی تیره، جدول کشی، پاسپارتو،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
برچسب‌ها :
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان