خلاصةالاذکار

نظر شما:

نسخه به خط نسخ سدهٔ ۱۱ و ۱۲ قمری؛ دارای یک سرلوح و حاشیهٔ مذهّب مرصّع و بین سطور طلااندازی مضرّس در چهار صفحهٔ آغازین؛ تمام صفحات مجدول و کمنداندازی شده به زر محرّر؛ عناوین و نشان ها به زر و شنگرف؛ ۱۰۶ برگ۱۷سطری به ابعاد ۱۱/۲×۱۸/۲ سانتیمتر؛ کاغذ ترمه قطع نیم ربعی و جلد لاکی با نقش گل و بوته روی بوم زرد و آستر لاکی با نقش گل زنبق روی بوم زرد (ریخته شده) است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۰۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست ساز، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک