مصباح کفعمی صفویه

نظر شما:

خط نسخ ابوالقاسم سبزواری در تاریخ ۲۰ ذیحجهٔ ۱۱۲۶ قمری برای محمد... بیکا؛ دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع و حاشیهٔ گل و برگ ختائی مذهّب و بین سطور طلااندازی مضرّس در دو صفحهٔ آغازین؛ تمام صفحات مجدول و کمنداندازی به زر محرّر؛ ۱۶۸ برگ ۱۴ سطری به ابعاد ۹/۲×۱۵/۴ سانتیمتر؛ کاغذ ترمه قطع نیم ربعی و جلد لاکی با نقش گل و بوته (برای آقامحمدتقی در ۱۱۶۲قمری) و آستر تیماج سرخ با حاشیهٔ مجدول به زر است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۰۶/۰۰۰
پدید آورندگان : ابراهیم‌بن علی کفعمی (مؤلف) محمداشرف‌بن محمد ماریان (مترجم) ابوالقاسم سبزواری (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ذیحجه ۱۱۲۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، روغنی (لاکی)، تیماج سرخ،
تکنیک : دست ساز، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان