جامع الفوائد

نظر شما:

نسخ سدهٔ ۱۳ق، صفحات آغازین مذهّب مرصّع و بین سطور طلااندازی شدهٔ مضرّس، تمام صفحات مجدول و کمنداندازی شدهٔ محرّر، عناوین به شنگرف، سرفصل ها کتیبهٔ بازوبندی لاجورد اندود و شنگرف اندود که به زر تحریر شده، ۲۳۰ برگ ۱۷ سطری به ابعاد ۲۱/۵.۱۳/۶ سانتیمتر، کاغذ ترمه قطع ربعی، جلد روغنی با نقش گل و بوته و آستر بوم سرخ حل کاری با ترنج و سرترنج منقوش.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالکریم بن محمدهادی حسینی مرعشی (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها/ اخلاق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست ساز، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک