جلاء الااذهان و جلاء الاحزان (تفسیر کاوری) صفویه

نظر شما:

تألیف ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی در تفسیر نسخ محمدشریف سیفستانکی در ۱۰۷۷ق دارای سرلوح مذهّب مرصّع در آغاز نسخه تمام صفحات مجدول به شنگرف و زر محرّر زیر آیات خط شنگرف عنوان به شنگرف ۳۰۷ برگ ۳۳ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ جلد میشن آلبالویی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۲۰۸/۰۰۰
پدید آورندگان : حسین‌بن حسن جرجانی (مؤلف) محمدشریف سیفستانگی (خوشنویس)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه/نثر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۷۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, کاغذ ترمه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان