خلاصة السلوک فی نیل الرفعة و السموک (عربی) صفویه

نظر شما:

نسخ سده دهم ، کاغذ ترمه ی بخارایی، در ۶۸برگ ۱۱ سطری، جلد اثر میشن لایی یشمی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۷۶/۰۰۱
موضوع اثر : آداب طریقت- عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان