رسالة فی مسئله جواز تزویج المدعیه المانع (عربی) افشاریه

نظر شما:

تالیف علی بن میرزا محمد رشتی به امر استادش، نسخ مولف در روز پنجشنبه ۱۱۹۶، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۶۹برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری رویه روغنی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۷۱/۰۰۴
پدید آورندگان : علی‌بن میرزا محمد رشتی (مولف) محمد رشتی (خوشنویس)
موضوع اثر : زناشوئی (فقه)
تاریخ خلق : ۱۱۹۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم ساغری،
تکنیک : دستنویس، حل کاری زیر لاکی، دست ساز، لاکی روغنی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, افشاریه
دوره تاریخی افشاریه روی بر خط زمان