اجازه آقا محمد علی‌بن آقا باقرالبهبانی لملا علی‌الرشتی (عربی)

نظر شما:

تالیف آقا محمد علی بهبهانی، شکسته نستعلیق اجازه دهنده( مولف) ، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۶ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری رویه روغنی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۷۱/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدعلی بهبهانی (مولف) آقا محمدعلی بهبهانی (خوشنویس)
موضوع اثر : حدیث /اجازه‌ها
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم ساغری،
تکنیک : دستنویس، حل کاری زیر لاکی، لاکی (روغنی)، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک