​اجازه

​اجازه (diploma) یادداشتی که پس از سماع یا قرائت متن از سوی مؤلّف یا استاد برای شاگرد نوشته می­‌شد و گواهی می­‌داد که آن شخص می‌­تواند آن کتاب را از قول مـؤلّف یا استاد ـ و به اِسناد وی ـ نقل کند. در این حالت به شخص اجـازه‌­دهنده «مُجـیز» و به شخصی که اجازه برای او صادر شده «مُجـاز» می‌گوییم. اصطلاح اجازه در فرهنگ اسلامی دارای مفهومی فراتر از روایت یک کتاب بوده و مواردی چون نقل احادیث، آموزش­‌های شنیداری و حتّی مواردی مانند اجازه‌ی خرقه­‌ پوشانیدن و ارشاد (در میان متصوّفه) را نیز شامل می­‌شده است. در مورد اجازه‌ی نقل یک کتاب، معمولاً یادداشتِ اجازه را در یکی از اوراق انتهایی همان نسخه‌ی تصحیح‌­شده می‌­نوشتند. به نوع خاصّی از اجازه که در آن هر دو شخص، سماع و قرائت کتاب را با یکدیگر به پایان می­‌رساندند «اِنها» می­‌گفتند.[۱]


۱- صفری آق‌­قلعه، علی (۱۳۹۰)، «نسخه‌­شناخت»، تهران: میراث مکتوب، ص۳۱.

نظر شما: