اجازة الشیخ جعفر النجفی لملا علی بن میرزا محمد الرشتی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شیخ جعفر بن خضر مالکی، معروف به شیخ اکبر و کاشف‌الغطاء (متوفای ۱۲۲۷ (قمری)) یکی از بزرگ‌ترین علما و مراجع اوایل قرن سیزدهم هجری در جهان تشیع، به خط نسخ خودش، عنوان و نشان شنگرف، در پایان مهر شیخ جعفر است، بر کاغذ فستقی دردو صفحه ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری رویه روغنی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۷۱/۰۰۲
پدید آورندگان : شیخ جعفر نجفی (مولف و خوشنویس)
موضوع اثر : حدیث /اجازه‌ها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم ساغری،
تکنیک : دستنویس، حل کاری زیر لاکی، دست ساز، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, ​اجازه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان