اجازة السید علی الطباطبائی لملا علی بن میرزا محمد الرشتی (عربی) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف سید علی طباطبائی به خط خودش در صفر ۱۲۱۳ و در پایان مهر او دیده می شود، عنوان شنگرف،مهری مربع شکل به خط ثلث در حاشیه، بر کاغذ فستقی در دو صفحه ۲۰ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری رویه روغنی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۷۱/۰۰۳
پدید آورندگان : علی طباطبائی (مولف و خوشنویس)
موضوع اثر : حدیث- اجازه‌ها
تاریخ خلق : صفر ۱۲۱۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم ساغری،
تکنیک : دستنویس، حل کاری زیر لاکی، دست ساز، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان