اجازة الشیخ احمد الاحسائی لملاعلی بن میرزا محمد الرشتی (عربی) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف شیخ احمد احسائی (زاده:احساء ۱۱۶۶- درگذشت:مدینه: ۱۲۴۲ ق.)بنیان‌گذار مکتب شیخیه است، به خط خودش و در پایان مهر احسائی (احمد بن زین الدین) است در ۲۶ جمادی الاول ۱۲۲۷، عنوان شنگرف، بر کاغذ فستقی در ۶ برگ ۱۶ سطری نوشته شده و در برگ بعد بندی از رساله فارسی عبدالله بن حسین شوشتری در افعال عبادات دیده می شود، جلد اثر ساغری رویه روغنی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۷۱/۰۰۷
پدید آورندگان : احمدبن زین‌الدین احسائی (مولف و خوشنویس)
موضوع اثر : حدیث /اجازه‌ها
تاریخ خلق : ۱۲۲۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم ساغری،
تکنیک : دستنویس، حل کاری زیر لاکی، دست ساز، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان