حقیقةالحقائق صفویه

نظر شما:

تالیف شیخ محی الدین اعرابی، نستعلیق چلیپای محمد باقی سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، تاریخ ۱۲۶۰ از دارنده نسخه در صفحه ی عنوان در مسجد مهدیقلی میرزا در تبریز دیده میشود، بر کاغذ ترمه در سه صفحه نوشته شده جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۷۵/۰۰۹
پدید آورندگان : محمد باقی (خوشنویس) محمدبن علی ابن‌العربی (مولف)
موضوع اثر : عرفان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, عرفان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان