رسالة فی المنطق صفویه

نظر شما:

نستعلیق محمد باقی درسده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، تاریخ ۱۲۶۰ از دارنده نسخه در صفحه ی عنوان در مسجد مهدیقلی میرزا در تبریز دیده میشود، در صفحه ‎۱۸۲ یادداشتهای زیر به عربی دیده می شود: ‎۱. نام هر سه شب از ماه معروف در میان عرب ۲. دعاء علی علیه السلام ‎۳. دعاء هنگام خروج از منزل از امام سجاد علیه السلام بر کاغذ ترمه در ۷برگ ۲۰ سطری نوشته شده جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۷۵/۰۱۰
پدید آورندگان : محمد باقی (خوشنویس)
موضوع اثر : منطق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان