شرح العقایدالنسفیة تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

تالیف سعیدالدین تفتازانی، نسخ محمد بن اختیار الدین در پنجشنبه دهم محرم ۸۸۳، عنوان و نشان شنگرف، مهر و یادداشت تملک محمدرضا الحسینی، دارای برگ های سفید متعدد و چند برگ آغاز نو نویس، برخی حواشی به خط محمدرضا الحسینی، بر کاغذ ترمه در ۸۶ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن سیاه است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۸۱۱/۰۰۰
پدید آورندگان : مسعودبن عمر تفتازانی (مولف) محمدبن اختیارالدین (خوشنویس)
موضوع اثر : توحید/ نقد و تفسیر عقایدالنسفیه عمربن محمد النسفی
تاریخ خلق : ۱۰ محرم ۸۳۳ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن ،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان