مجلی مرآةالمنجی یا جمع‌الجمع یا مجلی‌السرائر

نظر شما:

این نسخه خطی با نام های دیگری همچون جمع‌الجمع و مجلی‌السرائر می باشد و بر روی کاغذهای ترمه کتابت شده است و جلد میشن سرخ رنگ دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۶۵/۰۰۰
پدید آورندگان : ابن ابی جمهور محمد بن زین العابدین احسائی (مؤلف)
موضوع اثر : ۱. عرفان. ‎۲. اخلاق عرفانی.
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه