الاربعون حدیثا صفویه

نظر شما:

تالیف بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی، حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری(۹۵۳-۱۰۳۰) که در روز دوشنبه ۲۲ صفر ۹۹۵ به انجام رسیده است، شکسته نستعلیق صدرالدین محمد شیرازی در شنبه ۲۸ صفر ۱۰۰۶ در قزوین، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت خریداری به تاریخ ۱۲۶۰، حاشیه ها با نشانه ی « ابن محمد مفید، منه ادام الله ظله عالی» با بلاغ قرائت، بر کاغذ ترمه در ۱۰۸ برگ مختلف السطور نوشته شده، جلد اثر مخمل بنفش نو با عطف تیماج است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۶۶۳/۰۰۰
پدید آورندگان : بهاء الدین محمد بن حسین عاملی (مؤلف) محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی (خوشنویس)
موضوع اثر : اربعینات/ احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۲۸ صفر ۱۰۰۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، مخمل، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ابری،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان