جوامع‌الجامع

نظر شما:

این نسخه خطی بر روی کاغذ ترمه با خط نستعلیق، قرن ‎۱۱ هجری قمری کتابت شده است و جلد میشن سرخ دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۱۷۸/۰۰۰
پدید آورندگان : الفضل بن الحسن الطبرسی (مؤلف)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه- قرن ‎۶ق.
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ ترمه