خطبه شمس‌الاسلام احمدبن صالح‌بن ابی‌الرجال صفویه

نظر شما:

تالیف شمس‌الاسلام احمدبن صالح‌بن ابی‌الرجال در مرگ المتوکل علی الله اسماعیل بن قاسم بر منبر جامع مقدس صنعاء، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای استانبولی در ۲ برگ مختلف السطور نوشته شده، جلد میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۲۸۸/۰۰۲
پدید آورندگان : احمدبن صالح شمس‌الاسلام (مؤلف)
موضوع اثر : خطبه‌ها/ وعظ
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی استانبولی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان