بحرالجواهر صفویه

نظر شما:

تالیف همایون بن جلال الدین محمد، نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، دارای دو مهر بیضی شکل در صفحه عنوان، برگ آخر نونویس، بر کاغذ ترمه در ۱۸۴ برگ ۲۶ سطری نوشته شده، جلد رویه روغنی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۹۹/۰۰۰
پدید آورندگان : همایون بن جلال الدین محمد (مؤلف)
موضوع اثر : کلمات قصارو احادیث
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، روغنی (لاکی)، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان