تدبیر مبتدی در تصریف سلجوقیان

نظر شما:

تالیف احمد بن محمد میدانی، نسخ سده ۶، عنوان و نشان شنگرف، از آن محمد بن عبدالله صدیق الملک با مهر های وی در ۱۳۰۹،از آن محمد بن محمد ابن عبدالمجید جاجرمی، بر کاغذ دولت آبادی با حاشیه ی فرنگی در ۸ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۱/۰۱۴
پدید آورندگان : محمد بن احمد میدانی (مؤلف)
موضوع اثر : صرف زبان عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی، چرم میشن، کاغذ فرنگی،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی سلجوقیان روی بر خط زمان