المقامات و هی نصایح الکبار خوارزمشاهیان

نظر شما:

تالیف محمود بن عمر زمخشری خوارزمی (۴۶۷ - ۵۳۸ ق.)، نسخ محمد بن ابی یوسف در روز پنجشنبه پایان رجب ۵۸۹، عنوان شنگرف، یادداشتی از احمد بن حسین بن علی که بخشی از یادداشت ازبین رفته، دارای مهر گویا محمد بن یوسف طباطبایی، بر کاغذ دولت آبادی در ۵۱ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف و گوشه ها تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۲۲/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدبن ابی‌یوسف عمر (خطاط) محمود بن عمر زمخشری (مؤلف)
موضوع اثر : اندرزنامه‌ها
تاریخ خلق : شعبان ۵۸۹ قمری (قرن ۶)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ دولت‌آبادی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : خوارزمشاهیان
دوره تاریخی خوارزمشاهیان روی بر خط زمان