النفح و التسویة صفویه

نظر شما:

شکسته نستعلیق چلیپا محمدسعید بن میرنظام حسینی مازندرانی در پایان روز چهارشنبه صفر ۱۰۷۷ ، نشان شنگرف، با یادداشت تملک به تاریخ صفر ۱۱۶۰، بر کاغذ پسته ای در ۶ برگ نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۱۱/۰۰۶
پدید آورندگان : محمدسعیدبن میرنظام حسینی مازندرانی (خطاط)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۷۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, صفویان, نسخه خطی
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان