شرح اشکال‌التاسیس للسمرقندی صفویه

نظر شما:

شارح قاضی زاده ی رومی در ۸۱۵، نستعلیق محمد بن حسین قلی در ۱۰۷۴، عنوان و نشان شنگرف، حواشی با نشانه ی « ح س، احمد چلبی، منه، الاستاد محی الدین کردی»، قبل از شروع رساله ها رباعی است و نامه ی ارسطو به عیسی و گفت و گوی موسی و سقراط و نامه ی فارسی غزالی به دوستی و در باره ی بطلمیوس، از آن عبدالکریم پسر مفتی قاسم افندی که از بازمانده ی احمد پاشا پسر ارسلان پسر صالح پاشا خریده، بر کاغذ ترمه در ۴۸ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج عنابی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۴۵/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن حسین قلی (خطاط) موسی بن محمود قاضی زاده رومی (شارح)
موضوع اثر : هندسه اقلیدسی
تاریخ خلق : ۱۰۷۴ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان