الحبل‌المتین فی احکام احکام‌الدین صفویه

نظر شما:

تالیف بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی (۹۵۳ - ۱۰۳۰) حکیم، فقیه، عارف، منجم، ریاضیدان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم، نسخ محمود فلاورجانی در چهارشنبه ۹ جمادی الاولی ۱۰۶۵، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت تملک عبدالعظیم بن عبدالغنی الحسینی با مهر وی، تملک احمد بن لطفعلی تبریزی با مهر وی، تملک و مهر به تاریخ ۱۰۹۵، بر کاغذ ترمه در ۳۲۰ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری وو عطف تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسین شیخ بهائی (مولف) محمود فلاورجانی (کاتب)
موضوع اثر : احادیث احکام/ فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۶۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ ابری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان