الترغیب فی شرح التذهیب عربی صفویه

نظر شما:

نستعلیق۳ ذیحجه ۱۰۴۳ق عنوان و نشان به شنگرف ۳۲ برگ ۱۷ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ جلد تیماج مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۵۲/۰۰۱
پدید آورندگان : مسعود بن عمر تفتازانی (مولف اولیه)
موضوع اثر : منطق/ شرح
تاریخ خلق : ۱۰۴۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان